DE AANPAK VAN HAPPY FIT

Happy Fit 0-100 leidt tot een duurzaam netwerk van verenigingen, welzijns-, zorg- en maatschappelijke instellingen en versterkt de gezondheidsbeleving in Rijswijk. Dit samenwerkingsverband biedt een solide basis om voor alle doelgroepen een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden. Daarnaast zet Happy Fit zich in om inwoners te activeren en samen te brengen om de sociale cohesie te vergroten en ervaren eenzaamheid te verminderen. Partners en uitvoerders zijn maatschappelijk betrokken en hebben de ambitie/passie zich in te zetten.

Met Happy Fit 0-100 kunnen de huidige samenwerkingen worden versterkt door meer partners uit zorg, sport en welzijn te betrekken. Partners stimuleren de doorstroom en deelname naar bestaand aanbod, zodat deelnemers structureel blijven bewegen en een gezonde leefstijl aannemen. Door meerdere keren per jaar inspiratiebijeenkomsten te organiseren onderhouden we het gevoel van samenwerken. Daarin geven we partners ook ruimte en mogelijkheden zich via Happy Fit te profileren.

ONZE MISSIE


Motiveren, inspireren en activeren van Rijswijkse inwoners van 0 tot 100 jaar naar een gezonde(re) leefstijl in een zo optimaal sociale prettige en veilige omgeving.

Kom jij met ons in beweging? Word Happy Fit!

 

ONZE VISIE


Wij geloven in de kracht van een gezonde samenleving. Samen werken we aan een Rijswijk waar iedereen gezond en sportief kan meedoen. 

Kom jij met ons in beweging? Word Happy Fit!

 

Happy Fit 0-100 leidt tot een duurzaam netwerk van verenigingen, welzijn, zorg en maatschappelijke instellingen en versterkt de gezondheidsbeleving in Rijswijk. Dit samenwerkingsverband biedt een solide basis om voor alle doelgroepen een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

Happy Fit is een programma van gemeente Rijswijk.