OVER ONS

Happy Fit is een programma dat sinds 2014 gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente Rijswijk. Het primaire doel van Happy Fit is om Rijswijkers te stimuleren gezond en fit te leven en de sociale cohesie en betrokkenheid binnen de gemeente te verhogen. Per 2021 zet Happy Fit zich in voor Rijswijkers van 0 tot 100 jaar op de thema’s Beweging, Voeding en Weerbaarheid. De doelen uit het projectplan zijn tevens gebaseerd op de vijf thema’s uit het Sportakkoord 2020 van Rijswijk:

1. Iedereen kan meedoen
2. Bewegen in de buitenruimte
3. Vitale aanbieders
4. Positieve sportcultuur
5. Van jongs af aan vaardig in beweging

Happy Fit levert maatwerk voor de verschillende doelgroepen, maar werkt vanuit een gezamenlijke missie en visie.

AANPAK HAPPY FIT

Happy Fit 0-100 leidt tot een duurzaam netwerk van verenigingen, welzijn, zorg en maatschappelijke instellingen en versterkt de gezondheidsbeleving in Rijswijk. Dit samenwerkingsverband biedt een solide basis om voor alle doelgroepen een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden. 
Partners en uitvoerders zijn maatschappelijk betrokken en hebben de ambitie/passie zich in te zetten. Met Happy Fit 0-100 kunnen de huidige samenwerkingen worden versterkt door meer partners uit zorg, sport en welzijn te betrekken. Partners stimuleren de doorstroom en deelname naar bestaand aanbod zodat deelnemers structureel blijven bewegen en een gezonde leefstijl aannemen. Door meerdere keren per jaar inspiratiebijeenkomsten te organiseren onderhouden we het gevoel van samenwerken. Daarin geven we partners ook ruimte en mogelijkheden zich via Happy Fit te profileren.

MISSIE


Motiveren, inspireren en activeren van Rijswijkse inwoners van 0 tot 100 jaar naar een gezonde(re) leefstijl in een zo optimaal sociale prettige en veilige omgeving.

Kom jij met ons in beweging? Word jij Happy Fit?

 

VISIE

 

Wij geloven in de kracht van een gezonde samenleving. Samen werken we aan een Rijswijk waar iedereen gezond en sportief kan meedoen, waarin niemand aan de kant staat en we allemaal gelijk zijn. 

Kom jij met ons in beweging? Word jij Happy Fit?

Happy Fit 0-100 leidt tot een duurzaam netwerk van verenigingen, welzijn, zorg en maatschappelijke instellingen en versterkt de gezondheidsbeleving in Rijswijk. Dit samenwerkingsverband biedt een solide basis om voor alle doelgroepen een gezonde leefstijl aan te leren of te behouden.

Happy Fit is een programma van gemeente Rijswijk.

X